Testimonia de Jesuitis educatoribus

Édition (Latin)

Édition: David Amherdt/Kevin Bovier/Clemens Schlip


PCEA= Otto Braunsberger (Ed.), Beati Petri Canisii Societatis Jesu Epistulae et Acta, Vol. VII. (1572-1581), Freiburg i. Br. 1922; Vol. VIII. (1581-1597), Freiburg i. Br. 1923.

Annotationes criticas vide in editionibus infra indicatis (si ibi inveniri possunt, ut in editione Braunbergeriana epistularum Petri Canisii) cum ipsi non viderimus litteras manu scriptas.  

1. Aus dem Brief des Canisius an Paul Hoffaeus (1525-1608), Provinzial der oberdeutschen Provinz (und damit sein direkter Nachfolger in diesem Amt), vom 5. Januar 1581 (PCEA VII Nr. 2082, S. 596-601; hier: 600-601) – Extrait de la lettre de Canisius à Paul Hoffaeus (1525-1608), Provincial de la province d’Allemagne supérieure (et avec cela son successeur direct dans cette fonction), du 5 janvier 1581 (PCEA VII no 2082, p. 596-601; ici p. 600-601).

Cum autem huc R. T. venerit, facilem, ut spero, rationem inveniet aedes quasdam in usum collegii convertendas, sicut Senatus omnino decrevit. Tum licebit, cum primum voluerimus, quinque vel sex nostrorum hic alere, ex quibus optarim unum esse qui non procul abest in Collegio Camberiacensi Sabaudiae, patria Friburgensem et sacerdotem e nostris mihi commendatum, de quo isthic agi poterit cum Provintiale simul et Generale futuro. Egemus autem inprimis bono et sagaci coadiutore, qui domi et foris nobis serviat; magnam interim capimus molestiam ex ministro crasso et saeculari, quem ferre cogimur ob necessitatem, nullumque scriptorem possumus reperire. Domum nobis assignarunt amplam, quae sex nostris sufficere possit; partem supellectilis e monasterio accepimus, mensam praebet vicina domus Parochi. In maiore templo quod est proximum concionamur, et Dei gratia satisfit auditoribus: brevi succedet Catechista. Humanitatem singularem Clerus et populus nobis exhibet: ac prorsus existimo, in Catholica Helvetia nihil esse cultius, nihil fertilius, nihil coeli salubritate, vini proventu et victus facilitate praestantius hoc Friburgo, Bernae quidem aemulatrice, sed super omnes fere ditionis huius civitates superiore, si innatam civium comitatem humanitatemque spectemus. Et quoniam in medio haereticorum saevissimorum laudem conservatae pietatis conservat hactenus, id quod miraculo adscribi potest, magnoque consensu clerus et populus religionis iura defendit, dignissima certo mihi videtur haec Respublica, cui Pontifex Maximus non sine divino nutu tantopere faveat, et cuius adiuvandae curam et operam seriam suscipiat Societas nostra. Non est cur metuat R. T. de praescribendis conditionibus, de certo numero alendorum, de nostris privilegiis labefactandis. Tantum illis ab initio parcat neque multa postulet quaeso, partim ne prorsus Episcopo reclamare videatur, partim ne illorum firmet opinionem, qui Lucernae et Friburgi de Jesuitarum insatiabilitate, ut vocant, invidiose loquuntur. Satis erit illis, unam aut alteram classem hoc loco institui, quum collegii locus utcunque paratus fuerit. Postea dimidium collegium ex monasterii bonis alere non sit difficile. Quod si monasterii bona divendantur, id quod nobis facere semper licet, putant ingentem pecuniam, quae integro collegio sufficiat, colligi posse. Nec dubitant de Senatus et amicorum liberalitate, qui velint et possint res collegii et structuram omnem egregie promovere. Hoc rogo maxime, ut post pascha huc accedat R. T. et D. Nuntium post Pentecosten, uti credit, redeuntem praevertat adventu suo; ita enim commodius atque liberius cum Senatu, quae volet, transiget Christo duce.

 

2. Kurzer Ausschnitt aus dem Brief an den Generaloberen Claudio Acquaviva vom 8. Juni 1581 (PCEA VIII Nr. 2098, S. 19-24; hier: 21) – Bref extrait de la lettre du Supérieur général Claudio Acquaviva du 8 juin 1581 (PCEA VIII, no 2098, p. 19, 24; ici p. 21).

Populi favor ac benevolentia illis non defuit: unde complures quaedam ad usum altaris et supellectilem domus pertinentia donaverunt. Crevit paulatim et numerus bonorum ad Missas eorum, et confessionis communionisque sacrae gratia venientium, ut faterentur et alii, frequentiorem confitentium et communicantium numerum Friburgi non extitisse. Auctus praeterea numerus est auditorum, quum publicae conciones tum ordinarie tum extraordinarie ab illis instituerentur. Sed et Catechismum simplicioribus tradendum susceperunt. Nova interim sedilia ditiores parari iusserunt, ut rectius perciperent eos pro concione docentes.

 

3. Ausschnitt aus dem Brief des Canisius an Giovanni Francesco Bonhomini von Anfang 1583 (PCEA VIII Nr. 2165, S. 113-114; hier: 113) –Extrait de la lettre de Canisius à Giovanni Francesco Bonhomini du début de l’année 1583 (PCEA VIII, no 2165, p. 113-114; ici p. 113)

Nos Friburgi, quae nostri sunt muneris, tum in templo, tum in schola exequimur, et divinae bonitati merito gratias agimus, quae conatus nostrorum egregie prosperare dignatur. Admirantur omnes tam frequentem esse conventum scholasticorum, ut numerus eorum superet nostram, et amicorum expectationem; Augustana, et Luceriana schola pauciores habent discipulos, multoque plures ad futuram aestatem nobis promittuntur. Apud d. Nicolaum tam frequens fuit populus in accipienda sacra synaxi, ut nihil tale visum antea fuerit: ac ipsi Canonici nostrorum laborem praedicant. Friburgensis senatus et populus de empta scholae domo deque constituto collegio sibi non parum gratulantur, etsi antea multi parum huic instituto faverent.

 

4. Ausschnitt aus einem Brief des Canisius an Paul Hoffaeus, den Visitator der oberdeutschen Provinz, von 1596 (PCEA VIII Nr. 2351, S. 419-420) über Probleme im Kollegium – Extrait de la lettre de Canisius à Paul Hoffaeus, Visiteur de la province de Haute-Allemagne, de 1596 (PCEA VIII, no 2351 p. 419-420) sur les problèmes au collège

De sacerdotibus nostris

Dubito, expediatne sacerdotes tam multos (sumus enim 11) in hoc ali collegio, qui parum exercentur in spiritualibus, uno et paucis exceptis, et alibi commodius ponerentur, ac utiliores esse fortasse possent minusque otiosi.

[...]

Pauci loquuntur bene latine et accurate, sicut exigunt novae studiorum regulae, immo frequenter impingungt in regulas Grammaticorum, et offendunt exterios barbarie verborum, male consulentes et suae et Societatis honori.

Quidam relictis studiis nimium dediti sunt cantui, et studiosos ad cantum incitant, parum solliciti ut in literis et moribus proficiant studiosi.

 

5. Aus dem Brief des Freiburger Stadtrates an Papst Gregor XIII. vom 26. Dezember 1579; Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato Svizzera 1 A, fol. 114 ss. (Original); zitiert nach Marquis (1969), 233-234 – Extrait de la lettre du Conseil de la ville de Fribourg au pape Grégoire XIII du 26 décembre 1579; Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato Svizzera 1 A, fol. 114 ss. (original); cité d’après Marquis (1969), p. 233-234

Quod vero ad institutionem Collegii, delectis ex Societate Jesu rectoribus et professoribus instruendi, attinet, persuasum habeat Sanctitas tua, nos ad unionem monasterii Marsens ordinis Praemonastensium in agro nostro, loco tamen obscuro et ad Religionis observantiam parum commodo, siti pro erectione et stabilimento eiusdem Collegii facile consensisse, atque ita consensisse, ut sanctitati tuae liberum sit concessis et expeditis unionis literis, Societatis Jesu Generali mandare, ut primo quoque tempore patres ad nos transmittant qui eius Collegii institutionem maturent.

[...]

 

6. Aus der Bulle Gregor XIII. Paterna illa charitas (26. Februar 1582): Staatsarchiv Freiburg, CH AEF, Fonds Marsens-Humilimont / Collège St-Michel (Prémontrés / Jésuites) // Marsens-Humilimont / Kollegium St. Michael (Prämonstratenser / Jesuiten), Cart. 3, B. 2; zitiert nach Marquis (1969), 234-238; hier 234 (wir haben seine Zitierweise des Archivbestandes angepasst) – Extrait de la bulle de Grégoire XIII, Paterna illa charitas (26.02.1582): Archives de l’État de Fribourg, CH AEF, Fonds Marsens-Humilimont / Collège St-Michel (Prémontrés / Jésuites) // Marsens-Humilimont / Kollegium St. Michael (Prämonstratenser / Jesuiten), Cart. 3, B. 2; cité d’après Marquis (1969), p. 234-238; ici p. 234 (nous avons adapté les références de Marquis)

Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei ad Perpetuam Rei Memoriam. Paterna illa charitas, qua dilectorum filiorum Helvetiorum nationem complectimur, ad consulendum eorum animarum saluti et ad ea procurandum nos excitat et inducit, per quae christianis disciplinis instructi valeant catholicam fidem constanter tenere et profiteri. Cum itaque nos, de eorum salute cogitantes, unum Collegium presbyterorum societatis Jesu, qui et concionibus et sacramentorum ministeriis, ac theologicarum aliarumque optimarum disciplinarum lectionibus, in animarum earumdem salute promovenda iuventuteque erudienda ac heresum propulsandis erroribus accurate operam navant, in Oppido Civitate nuncupato Friburgi, Lausaniensis diocesis, quod ad hoc percommodum existimatur, erigere decrevimus [...]

 

7. Ausschnitt der Visitationsakte des Paul Hoffaeus (Luzern 1595) – Extrait de l’acte de visite de Paul Hoffaeus (Lucerne, 1595)

Die folgenden Texte aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv nach Studhalter (1973), 196 (für a) und 198 (für b und c); seine Verweise auf die Archivbestände haben wir an die heutige, seit 1978 bestehende Bestandsgliederung angepasst.

Les textes suivants, provenant du Bayerisches Hauptstaatsarchiv (Archives d’État de Munich), sont édités par Studhalter (1973), p. 196 (pour a) et 198 (pour b et c); nous avons adapté ses références à la classification actuelle des archives, qui remonte à 1978.

a) Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Abteilung I Ältere Bestände, Jesuitica, 95/1 fol. 187vo

Cavendum est ne nostri foris deambulando non sint discincti, nudo fere pectore, turpiter succincti; nec se praebeant immodestos currendo, saltando, luctando, arbores scandendo, vociferando, ludos non approbatos exercendo, aut quidvis aliud contra honestatem, modestiam et aedificationem agendo. 

b) Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Abteilung I Ältere Bestände, Jesuitica,. 95/1 fol. 204vo

Nemo in mensa dentes cultro purget, nec caput fricet, nec curiose circumspiciat, nec cochlear mappula tergat, [...] nec reliquias unius scutellae in aliam iuxta mensam exoneret, paret enim nauseam. 

c) Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Abteilung I Ältere Bestände, Jesuitica, Nr. 95/1 fol. 204vo

Latine ab omnibus sacerdotibus et aliis scholasticis loquendum est extra tempora Vacationum et recreationum, quibus permittitur etiam lingua vulgaris.